EtSi on vielä nuori, mutta juuret oovat vankat! 

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry, kavereiden kesken EtSi, on asukasyhdistystoimija Siilinjärven kunnan eteläisillä alueilla. Ikänsä puolesta Etsi on vielä nuori, mutta sen toiminnalla on paljon vanhemmat juuret.

Yhteiset asiat ovat tärkeitä! Osin ne hoituvat kotikunnan tai muun virallisen toimijan toimesta. 

Mutta niitäkin on, joihin tarvitaan asuinalueen ihmisten silmiä ja korvia, ajatuksia ja käsiä. Siksi on asukasyhdistykset ja asuinaluetyö eri muodoissaan. 

Se on vapaaehtoistyötä, jolla on aina kaksi ongelmaa: löydetäänkö tarpeeksi tekijöitä ja saadaanko sopivat henkilöt eri tehtäviä varten. Jäseniin voidaan olla yhteydessä henkilökohtaisesti ja kertoa kulloinkin tarjolla olevista tehtävistä - ei tarvitse lähteä "pystystä metsästä" hakemaan! 

Jäseneksi liittyvä on ehkä muita herkemmin myös palautteen antaja toiminnasta, ja niitähän tarvitaan. Varsinaisia jäsenetuja EtSi:llä ei jäsenilleen tällä hetkellä ole. Jäsenenä saat kutsun yhdistyksen vuosikokouksiin ja voit vaikuttaa sen asioihin.

Tehtävänämme on osaltamme kehittää Etelä-Siilinjärven asukkaiden ja alueella toimivien kyläyhdistysten/-toimikuntien, järjestöjen, seurojen, yhteisöjen ja yritysten verkostoitumista, yhteistyötä ja voimavarojen kokoamista alueen hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden edistämiseksi sekä tuoda esille ja edistää asukasnäkökulmia alueen asioissa.

Haluamme aktivoida Etelä-Siilinjärven asukkaita lähialueen asioihin ja ja luoda matalan ihmisille matalan kynnyksen ottaa yhteyttä ja tehdä aloitteita alueemme asioissa joko Facebookin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteyttä voi ottaa myös TÄMÄN LOMAKKEEN KAUTTA.

Uusia toimijoita tarvitsemme nytkin. Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita Ilman aikojaan -iltamiin torstaina 28.10. klo 18-20 Ingmanedu-ammattopiston tiloihin, Toivalantie 51.

Siilinjärven asukasyhdistys kutsuu kaikki alueen asukkaat ja kylät, järjestöt, seurat, yhteisöt ja yritykset mukaan yhteistyöhön asuinalueviihtyvyyden edistämiseksi!
Otamme vastaan ja edistämme aloitteita, joilla alueemme viihtyvyyttä ja vetovoimaa edistetään sekä järjestämme ja osallistumme alueemme yhteisiin tapahtumiin.
Vaikutusvoimamme kasvaa jäsenmäärän ja toimintaan osallistuvien mukaan. Tervetuloa jäseneksi ja mukaan toimintaan!

EtSillä on voimia ja resursseja sekä taitoa viedä asioita eteenpäin, ja resurssit vain kasvavat jäsenmäärän kasvaessa!

Haluamme järjestää tapahtumia itse tai osallistua muiden toimijoiden järjestämiin omalla panoksellamme.

EtSi-kyläkysely 2021 toteutettiin viime keväänä. Jatkossa kyselyn voisi tehdä parin vuoden välein.

EtSi:n tapahtumia pyritään järjestämään eli kylillä vuosittain keväisin ja syksyisin. Asuinaluekohtaista toimintaa voimme olla järjestämässä  esim. raivaus- tai vieraskasvien hävittämistempausten muodossa. 

Etelä-Siilinjärven kylillä on paljon yhteisiä asioita ja intressejä. 2000-luvun molemmin puolin järjestettiin alueen kylätoimikuntien ja -yhdistysten kesken joitakin yhteisiä kokouksia toiminnan yhteensovittamiserksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Vuonna 2015 viimein koottiin voimavarat yhteisen yhdistyksen taakse ja EtSi ry perustettiin. Alkuvuosista toiminta on muotoutunut hieman uudella tavalla. Alkuvuosina satsattiin tapahtumien järjestämiseen, myöhemminon alettu painottaa enemmän osallistumista yhteisiin tapahtumiin alueella ja laajemminkin. Oman nuorten toiminnan sijalle on tullut tiivis yhteistyö alueen koulujen kanssa. Yritykset voivat liittyä EtSi:n jäseniksi ja siten tukea toimintaamme. Myös kannatusjäseniä voi olla, henkilöjäsenyys on maksuton.

HUOM: Tämä sivusto on julkaistu 13.10.2021, ja sen toteuttanut tiimi toki jatkaa työtään. Ideoita ja palautetta voi antaa näppärästi sivuston Ota yhteyttä -lomakkeella.