EtSi on vielä nuori, mutta juuret ovat vahvat

Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry, kavereiden kesken EtSi, on asukasyhdistystoimija Siilinjärven kunnan eteläisillä alueilla. 

Ikänsä puolesta Etsi on vielä nuori, mutta sen toiminnalla on paljon vanhemmat juuret.

Yhteiset asiat ovat tärkeitä! Osin ne hoituvat kotikunnan tai muun virallisen toimijan toimesta. 

Mutta niitäkin asioita on, joihin tarvitaan asuinalueen ihmisten silmiä ja korvia, ajatuksia ja käsiä. Siksi on asukasyhdistykset ja asuinaluetyö eri muodoissaan. 

Se on vapaaehtoistyötä, jolla on aina kaksi ongelmaa: löydetäänkö tarpeeksi tekijöitä ja saadaanko sopivat henkilöt eri tehtäviä varten. 

Jäseniin voidaan olla yhteydessä henkilökohtaisesti ja kertoa kulloinkin tarjolla olevista tehtävistä - ei tarvitse lähteä "pystystä metsästä" hakemaan! Ja vapaaehtoista kun homma on, voi osallistumisen päättää oman sen hetken tilanteen mukaan!

Jäseneksi liittyvä on ehkä muita herkemmin myös palautteen antaja toiminnasta, ja niitähän tarvitaan. 

Varsinaisia jäsenetuja EtSi:llä ei jäsenilleen tällä hetkellä ole. Jäsenenä saat kutsun yhdistyksen vuosikokouksiin ja voit niissä vaikuttaa sen asioihin. Ja tietysti tulla mukaan kaikkeen, mitä yhdessä tehdään!

Tehtävänämme on osaltamme kehittää Etelä-Siilinjärven asukkaiden ja alueella toimivien kyläyhdistysten ja -toimikuntien, järjestöjen, seurojen, yhteisöjen ja yritysten verkostoitumista, yhteistyötä ja voimavarojen kokoamista. 

Tavoitteenamme on alueen hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden edistäminen. 

Haluamme aktivoida Etelä-Siilinjärven asukkaita lähialueen asioihin ja ja luoda matalan ihmisille matalan kynnyksen ottaa yhteyttä ja tehdä aloitteita alueemme asioissa joko Facebookin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteyttä voi ottaa myös TÄMÄN LOMAKKEEN KAUTTA.

EtSi kutsuu kaikki alueen asukkaat ja kylät, järjestöt, seurat, yhteisöt ja yritykset mukaan yhteistyöhön asuinalueviihtyvyyden edistämiseksi!
Tapoja on monia. Voimme käydä keskusteluja some-kanavillamme, tuoda aloitteita EtSin tai myös oman kylän kylätoimikunnan tai -yhdistyksen kautta. Voimme yhdistää voimavaroja talkoiden tai muiden tapahtumien muodossa. Ja jos tarvitaan, myös hankkeita ja niihin kuuluvaa rahoitusta järjestyy EtSin avulla.

Etsi ry:n hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Hallituksessa on alueen kylien, järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja nuorten edustus sekä eräitä muita tärkeitä toimijoita . 

Kyläkysely 2021

Koko Etelä-Siilinjärveä koskeva asukaskysely tehtiin viime keväänä. Kyselyn tärkein tulos oli, että moniin asioihin ollaan alueella hyvin tyytyväisiä. Toki parannettavaakin on.

EtSi järjestää myös erilaisia tapahtumia tai osallistuu yhteisiin tapahtumiin alueella. Tavoitteena on järjestää kaksi tapahtumaa kaudessa eri kylillä kiertäen. Myös pienempiä asuinaluekohtaisia juttuja, esim. raivausta tai vieraskasvien hävittämistalkoita järjestämme ja tuemme mielellämme. 

Vuosikellomme kertoo pääkohdat vuoden 2022 toiminnasta

Hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2022

EtSin historiasta ja toimintatavasta

Etelä-Siilinjärven kylillä on paljon yhteisiä asioita ja intressejä. 2000-luvun taitteessa alueen kylätoimikuntien ja -yhdistysten kesken järjestettiin joitakin yhteisiä kokouksia toiminnan yhteensovittamiserksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Viimein vuonna 2015 koottiin voimavarat yhteisen yhdistyksen taakse ja EtSi ry perustettiin. 

Alkuvuosista toiminta on muotoutunut hieman uudella tavalla. Omat tapahtumat ovat jäämässä vähemmälle, osallistuminen yhteisiin juttuihin on lisääntynyt. Muutenkin painotamme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Nuorten toiminnassa keskeiseksi on noussut tiivis yhteistyö alueen koulujen kanssa. 

EtSissä voi olla jäsenenä monellakin tavalla. Henkilöjäsenyys on maksuton. Yritys- ja kannatusjäsenyydestä on vuosittainen maksu. Lisäksi meillä on maksuttomia yhteisöjäseniä, esimerkiksi järjestöt ja alueen koulut.

EtSi-hallitus alkuvuonna 2023, kuvasta puuttuvat Saija Miettinen, Tiina Koponen, Johanna Koponen ja Raimo Jäykkä